Goro-goro jaman kala bendu,
Wulangane agama
ora digugu,
…Sing bener dianggep kliru sing salah malah ditiru,… Lihat SelengkapnyaBocah sekolah ora gelem sinau,Yen
dituturi malah nesu bareng ora lulus ngantemi guru,Pancen prawan
saiki ayu-ayu,Ana sing duwur tor kuru,ana sing cendek tor lemu,Sayang
sethitek senengane mung pamer pupu.

Wolak-walike jaman menungsa kakean dosa,
Merga ora
ngerti tata krama,senengane tumindak culika,
lan nerak uger-ugere
…agama,
Wani nekak janggane sapada manungsa
Eling-eleng deweke duwe
panguwasa
Najan to olehe nekak ora pati loro,
Nanging saya suwe
ya saya kroso
Ora sanak ora kadang waton atine bisa legaeoksdkn

Iklan