AN-dum manis jinar-JAR tan cicir,
A-karan sih ri-NI karaya,
Mrih basuki bebasane
Tut runtut tan kumelut
Kuune wus wasis wosing sih,
Sihing jro jejodhowan,
Wya ngantya kejunglup,
Ngupaya bi pepoyan,
Tata tatag tanggon titi tuwin titis
Tinon pawitanira

Iklan