Sore-sore neng sawah wis rep. Kaki Tani sedhela bae gagian bali maring ngumah. Pacul karo rantange digawa terus mlaku turut galengan, bali. Merga sawahe Kaki Tani mandan neng tengah mlakune ya mandan sawetara. Lha kiye… merga wis rep temenan neng kadohan katon Gendruwa picek sing manggon neng wit Randhu Alas pipir desa wis molaih pangkat ngluyur golet pangan. Sing diarah pertama ngendi? Lha kaeh wit sawo neng tengah sawah, mergane Gendruwa picek kuwe seneng banget mangan sawo. Kaki Tani nek arep bali ya mesti gelem ora gelem kudu ngliwati wit sawo kuwe. Sak nalika Kaki Tani ya weruh Gendruwa picek sing lagi gentayangan mlaku maring arahe wit sawo sing arep dilewati Kaki Tani. Dadi ya ketone kaya marani Kaki Tani.

“Waduh cilaka kiye… Ana Gendruwa!” batine Kaki Tani. Kaki Tani wis ndhredheg banget. Tapi basan disawang-sawang koh kayane Gendruwa-ne gramakan… “Picek apa yah kaeh, Gendruwane???!!” batine Kaki Tani maning.

Mbasan yakin angger gendruwa kuwe picek Kaki Tani mlayu sebanter-bantere maring wit sawo.

“Tek menek kiye baeh. Langka jarate gendruwo arep penekan wit.” Rantang karo pacule disog terus Kaki Tani menek nggoleti pang nggo thongkrong.

Tapi wong pancen gendruwa-ne kuwe arep golet sawo lan wis apal banget neng endi nggone wit-e ya terus gendruwane langsung baen menek.

“Aje busseet!!, ngerti deneng angger inyong menek ngeneh enggane yah!!!!” batine Kaki Tani.

Krekel-krekel Kaki Tani nyaut pang neng nduwure, menek lewih dhuwur maning. Gendruwane krosak nganah-krosak ngeneh nggoleti sawo. Terus ya menek luwih duwur maning.

Kaki Tani gila banget, “Wudhuuh ngerti apa yah..???!”. Terus menek lewih duwur maning.

Kaya kuwe seteruse. Wong kayane lagi langka sawo gendruwane ya terus tetep menek ndhuwuri. Kaki Tani neng ndhuwure. Oyok-oyokan. Terus-terus-terus, nah ngasih pang sing paling dhuwur. Wis gari pang cilik mentiung-mentiung. Kaki Tani ndepipis cekelan kenceng banget. Gendruwa neng ngisore krosak-krosak nggramaki kiwa tengene nggolet sawo. Rumangsane gendruwa kiye wis pang sing paling dhuwur sing bisa dipenek. Gendruwa wis ora wani menek luwih duwur maning kaya Kaki Tani. Gendruwa tuli luwih abot timbangane Kaki Tani.

Nah…! Pas kebeneran tangane Gendruwa nggramak maring ndhuwur… Kecekel kuwe “Ndhog Naga-ne” Kaki Tani. Digramak-gramak… Diremedi alonan. Endase Gendruwa nengleng-nengleng ngrasak-ngrasakna…. Wis, Kaki Tani pokoke wis gila mbengi banget.

Ora let suwe remedan-e dilosna. Gendruwane cepetan mlorod medhun. Semprung lunga. Kaya ngapa legane Kaki Tani. Ora let suwe dheweke ya medhun. Njiot pacul karo rantange githir mlayu bali. Gutul ngumah……

Nini Tani wonge dhasar crewed bawel langsung bae ngomel ora karuwan lantaran Kaki Tani baline kewengen. “Maring endi baen janne, Ki… Marani dhemenane apa kepriwe… Wis tuwa koh ora ngilo…” Wah wis pokoke ngomel ora karuwan.

“Sabar, Ni.. Sabar. Ngko tek critani sebabe inyong bisa ngasi bali kewengen.”

Jawabe Nini Tani, “Alaaah ora ngandel. Arep crita apa maning. Dasar… bla…bla…bla.”

Tapi Kaki Tani tetep crita baen pengalamane dioyok gendruwa neng tengah sawah. “Angger ora ngandel jajal dhewek nganah. Ngesuk liwat ngonoh baeh sewise rep!!”

“Iyaaah!” Jere Nini Tani.

Wong jenenge Nini Tani kuwe wonge super jealous, ya dilakoni bae ngesuke, persis kaya sing dilakoni Kaki Tani. Temenan! Lha kaeh gendruwane metu gentayangan.

“HSSIH..!! Temenan deneng yah sing diomongna Kakine…” Terus kemutan nek jere kakine kon menek wit sawo ngasih puncrit mengko tuli Gendruwane lunga dhewek. Nini Tani langsung cincing jarit mlayu maring wit sawo menek sebisa-bisane langsung maring puncrit. Gendruwane ya melu menek.

Ora kaya wingi kemrosak gramakan kiwa tengen, gendruwane menek cepetan juga langsung nuju puncrit. Batine Nini Tani, “Dhuh! Ketiwasan inyong! Wingi kakine dijorna baeh ndarani apa ndean, siki kayane ngerti nek sing neng puncrit kuwe uwong.”

Gutul pang sengisore puncrit, Gendruwane molaih gramakan. Nggramak maring nduwur. Gramak-gramak… Nlingkabi jarite Nini Tani… Gramak-gramak… sidane gutul “nganah” Di mek-mek… diremed alonan…. dirasak-rasakna… diremed… Ora let suwe gendruwane ngelosna remedanne, nggembor karo mlorod mudhun: “ASEM..!!! CHODOT PADA MBRANGAS…!! WINGI TEKSIH PENTIL, SIKI GARI KECIK-E…..!!!

Iklan