Para sutrisna kakung soho putri engkang dawah kinormatan. nuwun gunging pangaksami bilih kawula bade nyerat ngagem basa jawa ngoko, amrih boten “pating pecothot” samangkih.

Ora nyongko ora ngiro, fan page (opo basa jawane yo ?) boso jowo iki kerawuhan para pinisepuh lan para gung pangayom basa jawa. Penulisan jeneng wae wis kleru “boso jowo” kudune “basa jawa” tapi wis kadung ora biso dirubah maneh. Maturnuwun, iso dadi srana sinau lan pangeling liyan.

Saiki wis kadung dadi srana sesrawungan sing nyamleng, iso ngguyu bareng… iso bali nganggo basa jawa maneh… iso sinau .. iso ngelingke kadang sing dirasa luput basa jawane. Nanging, sakjane opo yo kleru yen nganggo basa jawa kang pancen wis dinggo kawit cilik. Sedulur saka Jawa Timur, Jawa Tengah, Ngayogyakarto, Jawa Pinggir (pesisiran), Jawa Kulon, Jawa Suriname, Jawa Pujakesuma lan lia-liane kabeh due logat lan cara dewe-dewe nggunake basa jawa. Menurutku kabeh bener, amarga fungsi basa kanggo “komunikasi” iku syarate mung siji, yaiku padha ngertine.

Nulis sakmene nganggo basa jawa kok yo abot… he he he.. ayo kudu akeh latihan. Rasaku saya kerep nulis nganggo basa jawa kok saya nambah cedak marang asal muasal.

Suwun.

Iklan